December 2007

Nieuw: Podcast OCAI

Geen zin in lezen? Download de podcast over de OCAI-cultuurmeting!
In 20 minuten wordt u bijgepraat over het meten van organisatiecultuur. Wat is cultuur en hoe meet het OCAI?
Hoe benut u deze snelle online meting voor uw organisatie?

Schakelen tussen ‘informatie’ en ‘mensen’

Veel mensen in de zorg, vooral de cultuurdragers die het voorbeeld geven, zijn beroepshalve getraind in het metaprogramma Informatie. Wat is er aan de hand met de patiënt of cliënt? Vandaar ook taalgebruik als 'ik heb nog een decubitis liggen op locatie Berg&Dal' of 'het ziekteverzuim is 4,9%'.
Dat werkt heel anders dan iemand die meer is getraind in het metaprogramma Mensen. Die hoor je eerder zeggen: 'Mevrouw Jansen lijdt echt onder die doorligwonden - wat kunnen we doen om het draaglijk te maken voor haar?' Zo iemand zegt: 'Er waren minder zieken deze maand - iedereen zat lekker in zijn vel, dat kon je zien.'

Lees verder...

Verzakelijking in de zorg....behoefte aan menselijke maat groeit

Marktwerking heet het. De zorg moet efficiënter, zakelijker en sneller. Alles wordt gemeten. Doorlooptijden, productiecijfers, aantallen cliënten, patiënten, omzet, zorgzwaarte, kwaliteit van zorg, de minuten per consult en andere 'prestatie-indicatoren'. Er moet steeds meer geregistreerd en verantwoord worden. De werkdruk is enorm. Door steeds meer medische specialisatie en steeds meer parttimers moeten steeds meer kleine stukjes 'aan elkaar' gecoördineerd worden.

Lees verder...

Ziekenhuis De Sionsberg: 'Met elkaar zorgen we ervoor'

Ids Jousma, algemeen manager van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is een 'people manager'. Hij doet aan management by walking around. 'Ik heb mijn vaste loopjes waarbij ik onze mensen spreek. Soms gaat het over voetbal, soms over werk. Maar mensen zien me.' Het staat ook op de voorgevel: 'Met elkaar zorgen we ervoor'. Het personeel waardeert die gezamenlijkheid. De loyaliteit is hoog, ziet Jousma. Je meldt je niet zo makkelijk ziek omdat je collega's dan harder moeten werken. De werkdruk is ook in Friesland hoog. 'Maar', zegt Jousma, 'we kijken er anders tegenaan. Een fijne werksfeer is het geheim. Als die er niet is, voelt iedere stap extra als tien stappen te veel.'

Lees verder...