Nieuws

Mensenwerk maakt het verschil

In een dienstverlenende economie is mensenwerk ontzettend belangrijk. Sinds de economische crisis uitbrak, is het nog relevanter: de bonussen van bankiers, hoe overheden het beste kunnen bezuinigen, waaraan we ons nationale budget besteden (zorg, overheid, onderwijs, kunst en cultuur, innovatie?): dat zijn allemaal kwesties van bedrijfscultuur!

Wat je belangrijk vindt, waarvoor de groep uiteindelijk kiest en hoe je dat uitvoert: dat is organisatiecultuur. Samenwerken, beënvloeden, veranderen, communiceren en bewuste keuzes maken is belangrijker dan ooit. En dan alle ontwikkelingen rondom het 'nieuwe werken': anders werken, anders leidinggeven, balans en vitaliteit bewaken terwijl de informatie steeds sneller langs je heen tweet en sms-t. Altijd en overal!

Samenwerken, Beïnvloeden en Veranderen is een vierdaagse training die start op 29 maart. Gebaseerd op denkstijlen leer je je eigen stijl herkennen en die anderen. Hiermee kun je actie ondernemen en samenwerking verbeteren en resultaten behalen.
Deze training is nu ook te volgen als online videotraining! In 14 video's leer je er alles over, aangevuld met twee oefendagen.
Niet voor niets worden deze denkstijlen in Amerika verkocht als: strategieën voor succes!

Leren werken met het snelle Organizational Culture Assessment Instrument is een eendaagse workshop op 15 maart, waarna je zelf een cultuurmeting kunt inzetten en begeleiden.

Ons motto voor 2011: doorgaan met het ontwikkelen van werkcultuur, werkers en wereld!

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is af

De eindrapportage van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is beschikbaar!

De huidige cultuur is vooral intern gericht: de collegiale familiecultuur en beheersmatige hiërarchiecultuur scoren het hoogst. Dat moet anders, vindt de sector.

De zorg wil nog meer mensgerichtheid maar ook veel meer ondernemende, vernieuwende adhocratiecultuur. Dat betekent vrijheid om dingen op je eigen manier te doen en ruimte om te vernieuwen, naast nog meer aandacht voor de mens, collegialiteit en betrokkenheid. Belangrijke andere verschuiving is een sterke afname van resultaatgerichte marktcultuur, waarin men belang hecht aan productie en doelstellingen.
Bovendien blijkt: hoe groter de organisatie, hoe groter de wens tot verandering.

De scores laten een flinke verschuiving zien: een maat voor ontevredenheid. Professor Kim Cameron, ontwikkelaar van de OCAI cultuurscan, oordeelde: 'De verschillen tussen de huidige en gewenste cultuurprofielen zijn substantieel. Het is een duidelijke boodschap dat verandering nodig is.'

Gezien de trends van marktwerking, kwaliteit en transparantie, personeelstekort en kritische 'zorgconsumenten' heeft de zorgsector meer externe gerichtheid nodig: adhocratiecultuur én marktcultuur, terwijl die laatste niet gewaardeerd wordt. De kunst is om marktcultuur te koppelen aan familiecultuur, die voor de zorgsector zo belangrijk is. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden op alle niveaus.

  • U kunt de rapportage vanaf nu gratis downloaden (Pdf, 3,4 Mb)

Cultuurmeting verhuist naar OCAI-online

De cultuurscan staat niet meer op de website van Kikker Groep, maar is verhuisd naar www.ocai-online.nl

De OCAI cultuurscan is hier beschikbaar voor alle sectoren. De scan is nog steeds gratis voor individuele invullers (OCAI-one). Binnenkort komt een geautomatiseerde versie voor teams en organisaties beschikbaar, inclusief rapportage. Deze is ook te gebruiken door externe adviseurs.

U kunt uzelf inschrijven voor de gratis Organisatiecultuur Update. Op www.ocai-online.nl wordt de blog met documenten, presentaties, video en podcasts regelmatig aangevuld.

Leergang Mensgericht Leidinggeven in de zorg

Bereik kwaliteit, veiligheid, productiviteit, tevreden personeel en patiënten: uw professionals werken graag met een leidinggevende die aandacht, respect en begeleiding biedt.

Start 20 maart en 4 september, slechts 12 plaatsen per groep. Leergang bestaat uit Metaprofiel Analyse (meting), training én coaching. Voor leidinggevenden op HBO-niveau.

Haal meer uit uzelf en uw team met deze leergang

Personeelsbehoud: hoe houden we de goede mensen in dienst?

Dat het personeelstekort in de zorgsector door ontgroening en vergrijzing toeneemt, weet inmiddels iedereen. Naast alle initiatieven om nieuw personeel te werven op de krappe arbeidsmarkt, is de meest effectieve oplossing tegen personeelstekort: goed personeel in dienst blijven houden. En dat heeft u zelf in de hand.

Lees verder...

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur

De cultuurmeting staat online voor alle bestuurders, zorgmanagers, artsen in de 1e en 2e lijn, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en andere zorgprofessionals.

Meedoen aan deze benchmarkvan organisatiecultuur met het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) levert u direct uw eigen cultuurprofiel met toelichting én de gemiddelden per (deel)sector: eerste lijnszorg, ziekenhuizen, verpleging & verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, overig.

Lees verder...

Onderzoek Metaprofiel Analyse®

Kikker Groep is op zoek naar teams in de Cure die mee willen doen aan een onderzoek naar organisatiecultuur, gebaseerd op Metaprofiel Analyse®.

Doel is om een gemiddeld cultuurprofiel op te stellen van verschillende teams in de Cure. Een representatief gemiddelde is een prettige benchmark om je team, cluster of zorginstelling mee te vergelijken. De verschillen en overeenkomsten t.o.v. zo'n gemiddelde kunnen nuttige informatie opleveren.

Lees verder...

Online cultuurtest

Organizational Culture Assessment Instrument, kortweg OCAI. Een snelle, handige én gevalideerde test naar organisatiecultuur, ontwikkeld door Quinn en Cameron. Vanaf september online en gratis op deze website, zodat u uw organisatiecultuur in beeld krijgt en alle OCAI-scores tesamen een benchmark opleveren voor organisatiecultuur in de gezondheidszorg, verdeeld in Care en Cure.
Lees meer over Organizational Culture Assessment Instrument.

Welkom

Welkom op de vernieuwde site van Kikker Groep.