metaprogramma

Kritiek of krom besluit? Mismatch meer

Was de fusie een goed besluit? En de marktwerking in de zorg? Veel besluiten met verstrekkende gevolgen worden genomen door groepen, zoals managementteams en raden van bestuur. Maar helaas nemen groepen vaak geen goede beslissingen. En dat is jammer, zacht gezegd. Mismatchen biedt een oplossing.


Lees verder...