Check: is uw organisatiecultuur klaar voor de 21ste eeuw

Het nieuwe werken maar vooral ook Generatie Y vraagt om het opfrissen van organisatiecultuur en ander leiderschap. Meer Flexibiliteit, vrijheid, samenwerking en creativiteit is het credo van de jonge professionals. Voor manager is het: vertrouwen, loslaten, faciliteren, grote kaders neerzetten en vooral sturen op resultaat. Interessante tijden, waarbij de OCAI-cultuurmeting actueler blijkt dan ooit.

Lees verder...

Mensenwerk maakt het verschil

In een dienstverlenende economie is mensenwerk ontzettend belangrijk. Sinds de economische crisis uitbrak, is het nog relevanter: de bonussen van bankiers, hoe overheden het beste kunnen bezuinigen, waaraan we ons nationale budget besteden (zorg, overheid, onderwijs, kunst en cultuur, innovatie?): dat zijn allemaal kwesties van bedrijfscultuur!

Wat je belangrijk vindt, waarvoor de groep uiteindelijk kiest en hoe je dat uitvoert: dat is organisatiecultuur. Samenwerken, beënvloeden, veranderen, communiceren en bewuste keuzes maken is belangrijker dan ooit. En dan alle ontwikkelingen rondom het 'nieuwe werken': anders werken, anders leidinggeven, balans en vitaliteit bewaken terwijl de informatie steeds sneller langs je heen tweet en sms-t. Altijd en overal!

Samenwerken, Beïnvloeden en Veranderen is een vierdaagse training die start op 29 maart. Gebaseerd op denkstijlen leer je je eigen stijl herkennen en die anderen. Hiermee kun je actie ondernemen en samenwerking verbeteren en resultaten behalen.
Deze training is nu ook te volgen als online videotraining! In 14 video's leer je er alles over, aangevuld met twee oefendagen.
Niet voor niets worden deze denkstijlen in Amerika verkocht als: strategieën voor succes!

Leren werken met het snelle Organizational Culture Assessment Instrument is een eendaagse workshop op 15 maart, waarna je zelf een cultuurmeting kunt inzetten en begeleiden.

Ons motto voor 2011: doorgaan met het ontwikkelen van werkcultuur, werkers en wereld!

Kritiek of krom besluit? Mismatch meer

Was de fusie een goed besluit? En de marktwerking in de zorg? Veel besluiten met verstrekkende gevolgen worden genomen door groepen, zoals managementteams en raden van bestuur. Maar helaas nemen groepen vaak geen goede beslissingen. En dat is jammer, zacht gezegd. Mismatchen biedt een oplossing.


Lees verder...

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is af

De eindrapportage van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is beschikbaar!

De huidige cultuur is vooral intern gericht: de collegiale familiecultuur en beheersmatige hiërarchiecultuur scoren het hoogst. Dat moet anders, vindt de sector.

De zorg wil nog meer mensgerichtheid maar ook veel meer ondernemende, vernieuwende adhocratiecultuur. Dat betekent vrijheid om dingen op je eigen manier te doen en ruimte om te vernieuwen, naast nog meer aandacht voor de mens, collegialiteit en betrokkenheid. Belangrijke andere verschuiving is een sterke afname van resultaatgerichte marktcultuur, waarin men belang hecht aan productie en doelstellingen.
Bovendien blijkt: hoe groter de organisatie, hoe groter de wens tot verandering.

De scores laten een flinke verschuiving zien: een maat voor ontevredenheid. Professor Kim Cameron, ontwikkelaar van de OCAI cultuurscan, oordeelde: 'De verschillen tussen de huidige en gewenste cultuurprofielen zijn substantieel. Het is een duidelijke boodschap dat verandering nodig is.'

Gezien de trends van marktwerking, kwaliteit en transparantie, personeelstekort en kritische 'zorgconsumenten' heeft de zorgsector meer externe gerichtheid nodig: adhocratiecultuur én marktcultuur, terwijl die laatste niet gewaardeerd wordt. De kunst is om marktcultuur te koppelen aan familiecultuur, die voor de zorgsector zo belangrijk is. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden op alle niveaus.

  • U kunt de rapportage vanaf nu gratis downloaden (Pdf, 3,4 Mb)

Cultuurmeting verhuist naar OCAI-online

De cultuurscan staat niet meer op de website van Kikker Groep, maar is verhuisd naar www.ocai-online.nl

De OCAI cultuurscan is hier beschikbaar voor alle sectoren. De scan is nog steeds gratis voor individuele invullers (OCAI-one). Binnenkort komt een geautomatiseerde versie voor teams en organisaties beschikbaar, inclusief rapportage. Deze is ook te gebruiken door externe adviseurs.

U kunt uzelf inschrijven voor de gratis Organisatiecultuur Update. Op www.ocai-online.nl wordt de blog met documenten, presentaties, video en podcasts regelmatig aangevuld.

Markt en familiecultuur

In de zorg werkt de familiecultuur goed, maar de noodzakelijke marktcultuur wordt niet gewenst....Een punt van zorg? We werken harder voor mensen dan voor geld, zo blijkt uit onderzoek. Sociale en marktnormen vermengen geeft bovendien problemen. Maar is dat niet precies wat er in de zorg gebeurt door marktwerking? Marktwerking moet, maar de zorgsector zelf zegt ‘nee’. Wat nu? Geef uw reactie!

Lees verder...

Goud op de werkvloer

Verpleegkundigen en verzorgenden slikken (te) veel, omdat anders de patiënt of de cliënt de dupe wordt. De werkdruk is hoog; er is vaak geen tijd voor echte aandacht of de zorg die je zou willen bieden. Het protocol, het management, de geldstromen, bepalen dat je snel verder moet. Dat stelden verpleegkundigen vast in Opkikker 12.
Maar er lijkt een kentering. Steeds meer zorgprofessionals zijn het zat 'om te slikken'. Een idee: benut het 'goud op de werkvloer' en geef zorgpersoneel meer zelf de regie.

Lees verder...