Visie

Kikker Groep wil een bijdrage leveren aan ontwikkeling van mens en organisatie. Mensen die zich ontplooien en hun bijdrage leveren vanuit innerlijke motivatie, werken beter. Organisaties met gedreven mensen leveren een nuttige bijdrage aan de maatschappij.

Daartoe ontwikkelen we organisatie- en teamcultuur waarin mensen tot hun recht komen, blijven leren en kunnen excelleren. Verbondenheid en veiligheid, respect voor het individu, coachend leiderschap, resultaatgerichtheid en duurzame verandering zijn belangrijke elementen in organisaties met een effectieve organisatiecultuur.

Onze visie is:


Mensen maken het verschil

Het gaat om de klant. Medewerkers bepalen mede hoe de klant de dienstverlening en de producten beleeft. De manier waarop zij samenwerken wordt bepaald door de gezamenlijke teamcultuur. Hoe soepel georganiseerd is het werkproces, hoe spreken collega’s elkaar aan in bijzijn van klant of burger? Glimlacht de professional of is deze gehaast en geïrriteerd? Deze 'bijzaken' zijn hoofdzaken in de beleving van de klant en zijn belangrijke aanwijzingen voor een al dan niet gezonde organisatiecultuur, die de kwaliteit van dienstverlening, de productiviteit en het aantal fouten aantoonbaar beïnvloedt.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in organisatiecultuur

Zij verdelen lusten en lasten en belichamen het onbewuste archetype van gezag. Leidinggevenden kunnen dit principe benutten om organisatiecultuur te ontwikkelen en te managen.

Organisatieverandering

Voor organisatieverandering met bijpassende organisatiecultuur is het nodig dat de leidinggevenden als eersten beginnen met het veranderen van hun mentale modellen en bijbehorend gedrag.

Organisatiecultuur

Organisatieverandering slaagt als de organisatiecultuur zich mede ontwikkelt. Deze cultuur is het geheel van gedeelde waarden en normen en overtuigingen, de collectieve manier waarop mensen tegen de dingen aankijken en het gedrag dat daaruit voortkomt en dat wordt versterkt als het gewaardeerd wordt, en gecorrigeerd als het niet past bij 'de cultuur'. Een organisatiecultuur moet passen bij de taken en doelen van de organisatie.

Communicatie

90% van onze communicatie (en samenwerking) is nonverbaal en automatisch. Mensen die samenwerken communiceren voortdurend. De manier waarop, is een belangrijk deel van organisatiecultuur: voor 90% automatisch en onbewust. Nonverbale communicatie en gedrag worden grotendeels aangestuurd door het onbewuste. Vandaar dat we ons rationeel iets kunnen voornemen, dat we in de praktijk niet toepassen. Dat we managementboeken blijven lezen, blijven praten, zonder dat deze woorden tot daden worden.

Nonverbaal, 'automatisch' gedrag

Nonverbaal, 'automatisch' gedrag is te veranderen door de onderliggende mentale modellen (waarden, overtuigingen) te veranderen.
Verander je het mentale model, dan zal ook het bijbehorende, automatische gedrag veranderen. Dit kan door een aantal praktische oefeningen om mentale modellen op te sporen en waar nodig aan te passen.

Effectieve verandering

Effectieve verandering werkt door bewust én onbewust, verbaal én nonverbaal, aan de slag te gaan met organisatiecultuur.

Het resultaat van gezonde, productieve en plezierige organisatiecultuur is:
een glimlach op gezichten, snellere informatieoverdracht, soepel melden en leren van fouten, collega's die elkaar vriendelijk maar beslist aanspreken op afspraken, feedback waar mensen wat aan hebben, prettige samenwerking na fusie, beleid vertaald in concreet gedrag, minder discussie over werkverdeling, beter omgaan met werkdruk, adequaat reageren op agressieve klanten, en vooral: tevreden klanten of burgers!