organisatiecultuur

Cultuur

Organisatiecultuur ontstaat waar mensen met elkaar samenwerken. Het is de gemeenschappelijke manier van de werkelijkheid waarnemen, beoordelen, denken, voelen en doen.

Uit onderzoek blijkt dat succesvolle organisaties een cultuur hebben die hun werk en doelen ondersteunt.
Organisatiecultuur is essentieel voor duurzame verandering, of het nou gaat om fusie, reorganisatie, personeelsverloop, ziekteverzuim, productiever of veiliger werken.

Toch ligt de nadruk bij verandering vaak op organisatiestructuren en logistiek, cijfers en kosten.

Alle tijd, geld en energie die organisaties in reorganiseren, fuseren of veranderen investeren, wordt dubbel zo nuttig besteed door het ontwikkelen van cultuur, leiderschap en teams.

Kikker Groep ontwikkelt organisatiecultuur met:

Ja maar, dat is...

Ambitieus? Niet als je het ontwikkelen en managen van cultuur methodisch aanpakt, stap voor stap.

Vaag? Het wordt meetbaar en concreet met een valide nulmeting op gedragsniveau; Metaprofiel Analyse® (MPA) of Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI).

Niet nodig? Iedere knop om resultaten te managen, zou je moeten benutten. Zie hierboven.

Soft? Keihard als de resultaten meetbaar en zichtbaar worden.

Te duur, te veelomvattend, te lang? Niet met MPA of het Organizational Culture Assessment Instrument.