Leiders

Leiders

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in organisatiecultuur. Zij hebben de 'macht' om voordelen en nadelen over de teamleden te verdelen en daarmee gedrag te beïnvloeden. Wie krijgen vrij, wie mogen de interessante projecten doen, wie krijgen het woord, naar wie wordt geluisterd, wie krijgt een goede beoordeling?

Ook belichamen leidinggevenden het in ieders jeugd ingeprente patroon van gezag. Mensen zijn geneigd automatisch te reageren op die 'macht', zoals het als kind jarenlang is ingetraind.

Rolmodel: verander zelf

Daarom is een voorwaarde voor organisatie- en cultuurontwikkeling, dat er absoluut commitment is van de top. Er is geen cultuur- en organisatieontwikkeling mogelijk, als leiders zich niet ontwikkelen!

Dat kan door een trainingsprogramma, workshops of coaching van de leiders.

Kikker Groep ondersteunt leidinggevenden met:

Voorbeeldrol: help anderen veranderen

Leidinggevenden kunnen effectief en ethisch verantwoord gebruik maken van hun gezagspositie en hun niet te onderschatten voorbeeldrol door:

  • gewenst gedrag uit te leggen en zich vooral zelf zo te gedragen
  • interventies te doen bij ongewenst gedrag; mensen direct en waar mogelijk in het team aanspreken, niets 'laten zitten'
  • publiekelijk te belonen bij gewenst gedrag (van complimenten geven tot meer vrijheid, verantwoordelijkheid, voordelen, projecten geven)
  • veiligheid te bieden aan individuele teamleden (door in woord en gedrag de boodschap te geven: 'je hoort erbij en wordt gewaardeerd' en het buitensluiten van teamleden, flauwe grapjes en gezichtsverlies niet te tolereren)
  • collectieve teamdoelen te bewaken en behalen

Geen tijd en geld?

We kunnen toch niet investeren in leidinggevenden, met deze bezuinigingen en/of werkdruk?

Juist nu is het ontwikkelen van leiderschap essentieel. Anders leidinggeven heeft een hefboom effect in de organisatie, omdat leiders zoveel mensen beïnvloeden.

Iedere bestede euro en uur, verdient zich na enige tijd terug door grotere motivatie en productiviteit van personeel, door lager personeelsverloop en ziekteverzuim, door kwaliteit en veiligheid.