Teams

Teams

Kwaliteit, veiligheid en productiviteit worden bepaald door de samenwerking binnen een team. Een goed team weet meer en kan meer dan de losse teamleden alleen. Een goed team is zelfs meer dan de som der teamleden; het krijgt een eigen dynamiek.

Niet alle teams functioneren optimaal. Sluimerende conflicten, ineffectieve interactiepatronen die erin geslopen zijn (Lang vergaderen? Klagen? Elkaar de hand boven het hoofd houden of juist de schuld geven? Wij tegen de rest?), wantrouwen of ergernissen, kosten nodeloos energie.

Teamcultuur ontstaat waar mensen met elkaar samenwerken. Ze moeten zich op elkaar afstemmen. Om erbij te horen en zich goed te voelen, is het handig om dezelfde dingen belangrijk te vinden. Mensen vinden elkaar ook aardiger naarmate ze meer op elkaar lijken.

Zo is er een aantal mechanismen dat groepsvorming en teamcultuur bevordert: een gemeenschappelijke manier van de werkelijkheid waarnemen, beoordelen, denken, voelen en doen, in sterke mate beïnvloed door de leider.

Kikker Groep ondersteunt teams met:

Cultuur verschaft het team:

  • Zekerheid: 'zo zien wij de zaken, dit is ons doel, dit zijn onze criteria, dit is goed en dat is fout.'
  • Snelheid: 'we hebben aan een half woord genoeg en hoeven niet de hele tijd alles uitgebreid bij elkaar te checken.'
  • Vertrouwdheid: 'wij horen bij elkaar, de anderen zijn zoals ik, wij zijn samen veilig.'

De voordelen van cultuur zijn tegelijkertijd de nadelen. Al te grote zekerheid kan creativiteit, openheid en leren belemmeren. Snelheid kan wel degelijk misverstanden opleveren (want uiteindelijk hebben individuen toch hun unieke denkwijze en aannames) en vertrouwdheid staat soms zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vernieuwing in de weg.

Een goed team vindt de balans tussen eenheid én verscheidenheid, tussen veiligheid en vernieuwing.